HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Wijkagent
Inbraakpreventie
Prinsenstichting
Plattegrond
Wijkoverleg

                                    Klachtentelefoon gemeente: 14.0.75


Februari 2014

 November 2013

December 2012

Juli 2012

Mei 2012
      Wijkmanager
       Westerkoog -Rooswijk en Nieuw West
              Wie is Yassmine, zie hier onder
 
                         Yassmine El Ksaihi
Vanaf 1 november ben ik begonnen als wijkmanager in de wijken Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk.  Na het Damstede College en de Hogeschool van Amsterdam ben ik actief geweest voor de D66 in Amsterdam Noord.
Ik 32 jaar en ben woonachtig in Amsterdam.
U kunt mij bereiken onder tel: 14.0.75.

Ik heb me in Amsterdam bezig gehouden met:
• Transitie jeugdzorg, zorg, dragende samenleving 
• Armoedebeleid  • Ouderen
• Wijkcentra en buurthuizen  • Welzijn 

  Gerard Ram

Wijkwethouder
   Westerkoog

 

                              

           Wat is een wijkmanager?

De wijkmanager onderzoekt wat er in de wijk speelt en bepaalt samen met bewoners en organisaties wat er moet gebeuren in de wijk om de wijk te verbeteren.
                                                   

           Wijkgesprek - Westerkoog

Zaanse geluiden had een avond in Westerkoog georganiseerd voor de bewoners van Westerkoog.

 . Met als thema: Kun je in je wijk vinden wat je nodig hebt?

 . Hoe staat het met de sfeer, de veiligheid en de sociale contacten in de wijk?

 . Wat moet er in je wijk veranderen, zodat jij er ook in de toekomst prettig kunt (blijven) wonen.

Ca 50 bewoners waren naar het zaaltje gekomen in de Prinsenstichting aan de Westerkoogweg. Veel positieve reacties van de bewoners over de openbare ruimte, groenvoorzieningen, winkelcentrum en overige voorzieningen. Negatief  was men over de sportactiviteiten, sporthal is nu te ver weg. Ook voor de schoolkinderen is dit negatief. Geen bibliotheek meer in de wijk.  En dan toch weer hevige discussies over de rondweg en de busbrug. De wijkmanager liet weten dat er binnenkort een bewonersavond in het buurthuis de "Vuister" is over deze onderwerpen. Over het "Centrumplan Westerkoog"  (de nieuwbouw plannen op het Sprong terrein) waren veel vragen. Zijn de nieuwe woningen / appartementen voor de alleenstaande ouderen in ééngezinswoning in de wijk wel toegankelijk? Of zijn de huur/aankoopprijzen zo hoog dat deze alleen voor Amsterdammers geschikt zijn??  Helaas daar kon niemand iets over vertellen. Het was een geslaagde avond  voor de gemeente met veel informatie waar men op kan inspelen.


      Sociaal Wijkteam van Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk
                                                               
Voor meer informatie klik op het logo > > >

                                        Geen wijkoverleg in onze wijk.
Al enige jaren is geen wijkoverleg meer in deze woonwijk.

Wij van westerkoog.eu  roepen bewoners op om zich aan te melden voor een belangenvereniging Westerkoog.

Dit om samen met de webmaster de wijk netjes en schoon te houden.   
U kunt zich aanmelden via 06-51.88.65.77 of per onderstaande e-mail.


Door heel veel voorbereidend werk met vele dagen / uren, door ons
is de wijk Westerkoog misschien wel de netste wijk van de gemeente Zaanstad.

Sinds oktober 2009 zijn wij zeer actief voor de wijk Westerkoog.

De wijk Westerkoog is inmiddels volgens ons de netste wijk van Zaanstad. De afgelopen jaren is door ons bij de gemeente heel veel aangegeven. Iedere melding werd dan ook zeer snel aangepakt. En zo is heel veel achterstallig onderhoud in de wijk aangepakt. Diversen trottoir gerepareerd. Het aanleggen van een nieuw trottoir tegenover het benzinestation tot aan het Westerwindpad/Guisweg. Ca.dertig verkeersborden opnieuw geplaatst / vervangen. Vele hondenpoepbordjes opnieuw geplaatst. Ca.twintig kunstof paaltjes opnieuw geplaatst. In de gehele wijk de meeste bankjes vervangen / schoon gemaakt. Diversen vuilnisbakken geplaatst. Langs de gehele rondweg straatnaambordjes geplaatst. En iedere vernieling of schade melden wij, waardoor het zeer snel gerepareerd word. En nog vele andere problemen. Onze dank is dan ook groot aan alle afdelingen van de gemeente. De openstelling van de busbrug is voor de wijk ook een meerwaarde. Het opknappen van de rondweg met het vervangen van de mollengangen is ook een verbetering voor de wijk. De rondweg is daardoor ook heel netjes en volgens ons ook veilig. Ook de Wezelstraat is mooi geworden. Vele speelplekken zijn inmiddels gerenoveerd. Ook het groen in de wijk is grootst aangepakt. En de beschoeiingen in de wijk zijn inmiddels ook aangepakt. Er zullen altijd nog wel wensen zijn, en zo blijft er werk voor iedereen.   


Team Westerkoog.eu
                                                      

                             Bezuinigingen van de gemeente Zaanstad
Per 1 januari 2013 schaft de gemeente Zaanstad de leefbaarheidbudgetten voor bewonersinitiatieven af.
Hierdoor heeft een wijkoverleg geen bestaansrecht meer.  Een belangenvereniging zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Het adviseren van de wijkmanager, het onderhoud van de wijk en het organiseren van activiteiten zouden dan het takenpakket kunnen zijn. Voelt U zich geroepen om deel te nemen in een belangenvereniging meld het dan
hier .


                                     Geen aanpassingen rondweg Westerkoog 
April 2013: Naar aanleiding van een verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland in November 2012, laten de ambtenaren van de wethouder Dennis Straat weinig over van het VVN rapport en doen slechts cosmetische ingrepen. De aanpassingen die dit jaar zullen worden uitgevoerd hebben slechts betrekking op een paar oversteekplaatsen. Voor de fietsers wordt dus niets gedaan. Lees de reactie van de gemeente over het VVN rapport, en de aanpassingen die dit jaar zullen worden uitgevoerd. Klik hier

Wilt u iets organiseren in uw buurt of heeft u een goed plan,
dan kunt u dit aanvragen via het aanvraag formulier bewonersinitiatief.
Hier vind u dit formulier met daarbij een handtekening formulier.
Klik op het formulier. > > >

Aanvraag formulier

 

Bewonersinitiatief

Handtekeninglijst                                             

HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap